Pages

Wednesday, February 10, 2010

प्रकाशझोत

Media, hype, publicity…..halli jikde tikde hech distay. Saglyanna saala glamour havay, publicity havie. Aaj ek jan amka mhantoy, udya dusra ajun ek mudda kadhto. Hyanna fakta bolaycha chance havay. Disla mudda ki bola aani khecha samorchyala aani itka khecha ki samorcha naahisa jhala pahije, mag bhale swatahchi image thodi-phaar ghasarli tari chalel. Aani hey media wale baslechet moklya taatlya gheun, aani ase fukatcha anna milalyavar, tyanchi bhuk kashi bhagnaar? Te parat yenarach dhekar det, ajun ek mokli taatli gheun. Aani anna kasla khurakach miltie tyanna, aani tyannahi savayach jhalie hya saglyachi. Tikde koni ka bhandena, radena…aamhi te cover karnaar aani dakhavnaar aani nusta dakhavnaar nahi, tyat aaplyakadchya kahitari agamya kalpanahi misalnaar aani mag jhalkavnaar “Breaking News “. 

Mag honarach ho… hotyacha navhta. 

Aani ya rajkaarnyannahi nemka hech havay…publicity…mag ti kashi ka asena, loka aaplyala visarta kama  naye. 

Halli ha jaativarun honara bhed nakosa vatato, pan nahi…hya rajkarnyanchi ek vegli jaat kaadhun, hyanchya barobarach to bhed karayla hava. Hyanna nivdun hi dya aani hyanche chochle hi purva. Aani mag aamchya saarkhi loka karun karnaar kaay, tar ghala shivya. Aho pan konala aani kiti shivi ghalnaar, sagle saarkhech, tyach raktatle…shivya samptil pan tyanchya tya ‘samaj karyala’ kahi anta nahi. 

Aani ikde mediawale, bureaucrats, aani hey so called journalism che dhade shikavnaare mothe mothe journalist maandataet aap-aapli mata. Nahi ho, tyancha kaay chukla hyat? Tyancha abhyaas, tyamcha literature aani tyancha exerience upyogala nako ka yayla.? Aani ashya weli tyanni tyanchi mata nahi maandli tar tyanna kon aani kadhi vicharnaar?... tyannahi glamour milala paahije, nahitar tyanna hi loka visartil. 

Aaj Mumbai konachi hyavarun diwas bhar charcha chalel aani aksharsha konihi yeun tyavar mat hi deil, pan tya Mumbait jaaun vichara na ekhadya garju maansala ki Mumbai konachi...to mhanel ki Mumbai fakta Mumbaitllya rahnarya lokanchie, darroj chya garjechya suvidha na milalelya mansanchie. Mumbai na kona eka jaatichie, na kona eka dharmachie aani tya pudharyanchi tar mulich nahiye. 

Pan hyanna fakta tya aalishan AC set madhe jaaun charcha karaychyat. Aani hya pudharyanna tyanchya sinhasanavar basun eka mekanna shivya dyaychyat aani tya shivya ya media walyanchya madhyamaane aakhya deshala aaikvaychyat. 

Saala ithun tithun saglyanna “Prakashjhotat” nandaychay. 

Chirda ekmekanna hya ghanedrya sharyatit aani tarihi samadhan manu naka. Swatacha uddhar kara aani dusryachi vaat lava aani baakiche nusti majja bagha.

3 comments:

SID said...

according to me.....Media is 10%boon @ 90% bane...Its more then hipe....n new way to earn the money by misleading the people..... what say WA????

सुधन्वा आगवेकर said...

Well...it depends...
I just wrote what i felt..

rora said...

ekdum barobar. Kahi jhala ki breaking news. Breaking news hya shabdacha artha tari kalto ka hyanna.

masta lihilay blog. asach lihit raha...!!! :)